Optimalizace a procesní inovace procesu svařování ve výrobním programu ALTO SYSTEMS

Naše společnost ALTO SYSTEMS s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt Optimalizace a procesní inovace procesu svařování ve výrobním programu ALTO SYSTEMS, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – III. výzva
Číslo výzvy:  01_17_205
Název projektu: Optimalizace a procesní inovace procesu svařování ve výrobním programu ALTO SYSTEMS
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013235Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace a procesní inovace procesu svařování ve výrobním programu ALTO SYSTEMS s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013235, jehož rozpočet byl 396.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 297.000,- Kč.

Obsahem projektu „Optimalizace a procesní inovace procesu svařování ve výrobním programu ALTO SYSTEMS“ je dosažení procesní inovace – inovace hlavního výrobního procesu společnosti – svařování. Cílem projektu je posouzení a optimalizace svařování na 6 hlavních postupech svařování aplikovaných ve výrobě společnosti ALTO SYSTEMS s.r.o. Konkrétně pak budou realizovány veškeré aktivity, které jsou nutné k zajištění a ke zpracování 6 WPQR – kvalifikačních postupů při svařování a přípravě společnosti na následnou certifikaci jednotlivých postupů svařování a dosažení jakostního svařování.

Naše společnost ALTO SYSTEMS s. r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

OPTIMALIZACE A PROCESNÍ INOVACE PROCESU SVAŘOVÁNÍ VE VÝROBNÍM PROGRAMU ALTO SYSTEMS

Chcete poradit s výběrem?

Kontaktujte nás, rádi Vám doporučíme nejlepší manipulační techniku pro spolehlivý a bezpečný provoz